fb top

fb img Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

 

Klub Integracji Społecznej

Kluby integracji społecznej: jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

 

Docelowym efektem uczestnictwa w zajęciach KIS jest podjęcie zatrudnienia, możliwe m.in. poprzez kierowanie uczestników do organizowanych robót publicznych oraz do innych form zatrudnienia. 

 

Zadania KIS to przede wszystkim: 

  1. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia
  2. Ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - podejmowane przez osoby zagrożone marginalizacją użytecznych ról społeczno-
  4. Realizacja zadania własnego gminy tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeń

KIS oferuje dla uczestników pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalnych i bytowych, porady prawne oraz bezpłatne zajęcia: 

  • Terapeutyczne
  • Doradztwa zawodowego
  • Samopomocowe

 

źródło: Informator ekonomii społecznej, Wiesław Banach.

 

logotyp SNRSS LOGO gineka
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej

Projekt "PWP od wykluczenia do zatrudnienia - adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej" jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

Copyright 2012 © Spoldzielnie.org

Wykonanie: masterpunkt

Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.