fb top

fb img Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

 

O projekcie

 

Projekt „PWP Od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

Jednym z celów Projektu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych poprzez tworzenie samorządowych spółdzielni socjalnych. W ramach projektu „PWP od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” realizowane są 2 równoległe ścieżki wsparcia:

 

- wsparcie samorządu w zakresie diagnozy lokalnej, opracowania innowacyjnego modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu rozwiązań spółdzielczych i jego implementacji

 

- wsparcie dla przyszłych pracowników spółdzielni w postaci – opracowanie Indywidualnych Planów Działania, warsztaty rozwoju osobistego, kursy zawodowe, wsparcie coachingowe, staże i zatrudnienie subsydiowane, środki na doposażenie stanowisk pracy, warsztaty 
studyjne w samorządowych spółdzielniach socjalnych (dobre praktyki).

 

Elementem projektu jest ponadto transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań z Włoch w ramach partnerstwa z Federazione Trentina della Cooperazione (Federacja Spółdzielczości Prowincji Trentino). Prowadzona przez nią animacja społeczności lokalnej pod kątem możliwości realizacji usług użyteczności publicznej przez spółdzielnie socjalne jest dobrą praktyką mechanizmu możliwego do zaaplikowania w Polsce.

 

001

 

 

 

Biuro Projektu:

 

ul. Piotrowskiego 3/2, 85-098 Bydgoszcz

 

tel./fax: 52 349 54 77

 

www.adaptacja.spoldzielnie.org

 

 

Publikacja podsumowująca projekt dostępna tutaj

 

 

 

logotyp SNRSS LOGO gineka
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej

Projekt "PWP od wykluczenia do zatrudnienia - adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej" jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

Copyright 2012 © Spoldzielnie.org

Wykonanie: masterpunkt

Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.