fb top

fb img Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

 

Przyszli założyciele spółdzielni socjalnych uczą się od najlepszych

 
Warsztaty w Trydencie miały na celu umożliwienie przedstawicielom JST zakładającym spółdzielnie skorzystania z włoskich doświadczeń w zakresie wykorzystywania spółdzielni socjalnych jako instrumentu systemu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Szczególnie interesujące pod tym kątem były warsztaty w Urzędzie Pracy Autonomicznej Prowincji Trydentu, podczas których urzędnicy wskazali szereg korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z partnerstwa administracji publicznej ze spółdzielniami socjalnymi w walce z bezrobociem. Polscy samorządowcy mieli okazję poznać szereg międzysektorowych programów i metod współpracy w obszarze realizacji usług użyteczności publicznej w prowincji Trydent.
 
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty realizowane przez spółdzielnie socjalne łączące działalność gospodarczą i społeczną z działalnością o charakterze religijnym. Ciekawym typem partnerstw instytucji kościelnych ze spółdzielniami okazały się spółdzielnie socjalne S.P.E.S i Alisei (obie współprowadzą Dom Spokojnej Starości wraz z braćmi Sercanami) oraz Spółdzielnia Socjalna Villa Sant’Ignazio łącząca aktywność na rzecz społeczności lokalnej z działalnością rekolekcyjną.  Tego typu modele spółdzielcze posłużą jako inspiracja i dobra praktyka dla grupy inicjatywnej z Markowic, która planuje powołanie spółdzielni socjalnej z udziałem lokalnej parafii rzymsko-katolickiej. 
 
wwd1
Program Warsztatów Wymiany Doświadczeń był bardzo intensywny – główną misją wyjazdu do Trydentu było poznanie jak największej ilości elementów włoskiego systemu spółdzielczości socjalnej. Uczestnicy mieli okazję poznać zarówno spółdzielnie socjalne typu A, skupiające się na realizacji na zlecenie samorządu usług społecznych, takich jak np. aktywizacja młodzieży, seniorów, działalność na rzecz osób bezdomnych (jak np. poznana bliżej Spółdzielnia Socjalna Villa Sant’Ignazio), jak i spółdzielnie socjalne typu B koncentrujące się przede wszystkim na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (jak np. odwiedzone przez uczestników spółdzielnie socjalne Alisei, S.P.E.S., Le Coste, Citta Alta). Jak podkreślali uczestnicy wyjazdu – daleko nam do rozbudowanego, ugruntowanego historycznie i stabilnego systemu spółdzielczości socjalnej, jaki można zaobserwować we Włoszech, jednak – od czegoś trzeba zacząć! 

 

logotyp SNRSS LOGO gineka

Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.