fb top

fb img Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

 

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

 

 

 

W związku z realizacją projektu „PWP Od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,zapraszamy do złożenia oferty na organizację szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu. 


Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w załączniku. 

 

Miejsce i termin składania ofert

 

1.Oferty należy złożyć

a)w wersji papierowej do siedziby biura projektu przy ul.Piotrowskiego 3/2,85-098 Bydgoszcz,

b)w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: biuro@kpowes.org.pl

c)przesłać faxem na nr 525244985

 

Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2014r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej i elektronicznej do Zamawiającego.

 

Załączniki

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 

 

logotyp SNRSS LOGO gineka
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej

Projekt "PWP od wykluczenia do zatrudnienia - adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej" jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

Copyright 2012 © Spoldzielnie.org

Wykonanie: masterpunkt

Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.